Modification

10. Handelsgericht Wien (007), Änderung   Bekannt gemacht am 25. Oktober 2010 Firmenbuchnummer: FN...

Modification

10. Handelsgericht Wien (007), Änderung   Bekannt gemacht am 4. Oktober 2010 Firmenbuchnummer: FN ...

Modification

9. Handelsgericht Wien (007), Änderung   Bekannt gemacht am 15. Jänner 2010 Firmenbuchnummer: FN ...

Modification

8. Handelsgericht Wien (007), Änderung   Bekannt gemacht am 2. Dezember 2009 Firmenbuchnummer: FN ...

Modification

11. Handelsgericht Wien (007), Änderung   Bekannt gemacht am 11. August 2009 Firmenbuchnummer: FN ...

Modification

Handelsgericht Wien (007), Änderung   Bekannt gemacht am 17. Oktober 2007 Firmenbuchnummer: FN 161...

Modification

FN 161650x AUSSENWERBUNG Dr. Heinrich Schuster AG, Hoher Markt 12, 1010 Wien; PR: (F) Gabriela Loibl...

Modification

FN 161650x AUSSENWERBUNG Dr. Heinrich Schuster GmbH, Hoher Markt 12, 1010 Wien; JAb zum 31.12.**** e...

Modification

FN 161650x AUSSENWERBUNG Dr. Heinrich Schuster AG, Hoher Markt 12, 1010 Wien; JAb zum 31.12.**** ein...

Modification

FN 161650x AUSSENWERBUNG Dr. Heinrich Schuster AG, Hoher Markt 12, 1010 Wien; Verschmelzungsvertrag ...

expand_less