Modification

Handelsgericht Wien (007), Änderung   Bekannt gemacht am 8. Februar 2007 Firmenbuchnummer: FN 1019...

Modification

FN 101966a APCOA Parking Austria Aktiengesellschaft, Landstraßer Hauptstraße 146/13A, 1030 Wien; V...

Modification

FN 101966a APCOA Parking Austria Aktiengesellschaft, Landstraßer Hauptstraße 146/13A, 1030 Wien; J...

Modification

FN 101966a APCOA Parking Austria Aktiengesellschaft, Landstraßer Hauptstraße 146/13A, 1030 Wien; J...

expand_less